Зовнішні рецензенти

ВІДОМОСТІ
ПРО ЗОВНІШНІХ РЕЦЕНЗЕНТІВ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. СЕРІЯ
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ»

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

1

Сущенко Андрій Віталійович

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи

Доктор педагогічних наук

 Професор

 

2

Локарєва Галина Борисівна

Запорізький національний університет

Завідувач кафедри акторської майстерності

Доктор педагогічних наук

Професор

3

Поясок Тамара Борисівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Декан факультету права, гуманітарних
і соціальних наук, завідувач кафедри психології,
педагогіки та філософії

Доктор педагогічних наук

Професор

4

Гриньова Валентина Миколаївна

Харківський національний педагогічний університет

Заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки
та психології

Доктор педагогічних наук

Професор

5

Савченко Сергій Вікторович

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

Завідувач кафедри педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

6

Поліщук Юрій Йосипович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Завідувач кафедри соціальної педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

7

Алфімов Дмитро Валентинович

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Завідувач кафедри управління освітою

Доктор педагогічних наук

Професор

 

  1152018

Print ISSN 2522-4115
Online ISSN 2522-9133

Архів номерів