2013

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» №1(5) 2013

СТАТТІ

Н.П. ВОЛКОВА

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

С.М. ГРИШАК

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ РІВНОСТІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Л.М. НІКОЛЕНКО

ПОНЯТТЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

Ю.О. ТРУБНІКОВА

ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ ЯК ОДНІЄЇ З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ МЕТОДИК ПРИ ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ

В.О. ТЮРІНА

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ У СЛУХАЧІВ МАГІСТРАТУРИ ГОТОВНОСТІ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ХУ ЖУНСІ

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

О.Ю. ГАЛЬЧЕНКО

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

O.І. ОНИПКО

МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПОЛІГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ

Ю.В. ПАВЛОВСЬКА

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ АНАЛІТИКІВ СИСТЕМ

Т.О. ПАХОМОВА, Я.С. СЕНЧЕНКО

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ

О.Б. ТАРНОПОЛЬСКИЙ, З.М. КОРНЕВА

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА I КУРСЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В.В. КИРИЧЕНКО, А.Е. ДОРОХИНА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ О СВОБОДЕ

М.О. МІЛУШИНА

ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

А.Є. НІКОЛЕНКО

ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБИСТОСТІ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

М.В. СУРЯКОВА, Т.В. ЄРМОЛАЄВА

САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ВІЛЬНИЙ ЧАС

Н.Ф. ШЕВЧЕНКО

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІМАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» №2 (6) 2013

 

СТАТТІ

 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
 
Антипова Г. А.
 
 
 Васильєва С. О
 
 
 Мілушина М. О
 
 ШПАК В.П.
 
 
 
 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
 
 КРИМЧАК Л.Ю.
 
 
 ЛІФАРЄВА  Н.В.
 
 
 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 
 ІОНОВА О.М., СІНОПАЛЬНІКОВА Н.М.
 
 
 НАХОД С.А.
 
 
 
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
 
 Бессчетнова О. В., Фокин И. В., Шацков П. А.
 
 
Токарєва А. В
 
 
 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
 
 Goodman B. A. 
 
 
Kamenskaya I. B., Kamensky A. I.
 
МихликМ. М., МихликО. А. l.
 
Мясоїд Г. І.   
 
Nadežda Stojković, Slađana Živković, Nataša Bakić-Mirić
 
 
ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ О.Б.
 
  
УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО--ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
 
 ВОЗНЮК А.В.
 
 
ТКАЧЕНКО Н.В.
 
ДНІПРОВА О.А.
 
 
 

  1152018

Print ISSN 2522-4115
Online ISSN 2522-9133

Архів номерів