2014

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» №1 (7) 2014

СТАТТІ

 
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Волкова Н. П. 
 
 Грисенко Н. В. 
 
 
 Дніпрова О. А.
 

Динаміка мотивації досягнення у студентів-психологів

 
Dniprova O., Chernyak N., Gorbachova D.
 
 
Лоза О. О.
 
 
Тарнопольский О. Б
 
 
Шаркова С. Ф
 
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА
 Dniprova O., Zheltyakova J. 
 
 
Ermolaeva T.,Salikova A. 
 
 
 Kirichenko V., Dorokhina O. 
 
Мілушина М. О., Луценко О. О
 
  
Николенко А. Е., Кривошей А. А.  
 
 Новицька І. В.
 
 
Sekret I., Chernyak N., Hrydasova Y.  
 
 
Sekret I., Neiburge E. 
 
 
Сурякова М. В.  
 
 
Шевченко Н. Ф.
 

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» №2 (8) 2014

СТАТТІ

 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
 ІВАНЕНКО Л.В.
 
 
САМБОР А.М., САМБОР М.А.
 
 
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
 
ГРИЩЕНКО С.В.
 
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 
ВЄЛКОВА О.В.
 
 
 ВОЛКОВА Н.П., ПОЛТОРАК В.А.
 
 
 БЕСПАРТОЧНА О.І.
 
 
 ЗІНУКОВА Н.В.
 
 
ЗЮЗІНА Т.О.
 
 
 КОНДРАШОВА О.В.
 
 
 КОРОСТЕЛІН М.О.
 
 
 МАНОХІНА І.В.
 
 
 НАХОД С.А.
 
 
 НЕСТЕРОВА О.Ю.
 
 
 ТАРАСЕНКО Р.О.
 
 ЧЕРНЯК Н.О.
 
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
 
ІЖКО Є.С.
 

КАБАНОВА М.Р.

 О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

 ЛЮБЧЕНКО О.В.

 МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 ПРОШКІН В.В.

 ЗМІСТ ІНТЕГРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКИ Й ОСВІТИ 

САПОЖНИКОВ С.В.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ І КОЛЕДЖАХ КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

ШАБАНОВА Ю.О., ОСИПОВ А.О.

СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

АМЕЛІНА С.М.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

ГАЙДАР М.М.

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ НА ОСНОВЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО И КОНСТРУКТИВИСТКОГО ПОДХОДОВ ( С РАЗРАБОТКОЙ ПЛАНА УРОКА)

ГИРИЧ З.И.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНОЙ РУССКОЙ РЕЧИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯSlađana Živković, Nadežda Stojković, Nataša Bakić-Mirić DESIGNING SPOKEN PRESENTATIONS FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL NEEDS

Конопленко Л.О

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОЇ ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ УСНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

КОРНЄВА З.М.

ВІДБІР ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВТНЗ

РАСТЄГАЄВА Д.Г.

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СІТ) НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 РУДНИЦЬКИХ О.В.

 КОУЧІНГ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ В ОСВІТІ

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ О.Б.,СЛІПЧЕНКО Л.Б

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ ТЕЛЕФОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ ТА ЙОГО ПРАКТИЧНИЙ ВИБІР

 ТОКАРЄВА А.В.

 ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 ШКУРКО Е.В.

 О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

 

  1152018

Print ISSN 2522-4115
Online ISSN 2522-9133

Архів номерів