Зовнішні рецензенти

Прізвище, ім’я,

по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Сущенко

Андрій Віталійович

Класичний приватний університет

Завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи

Доктор педагогічних наук

 

Локарєва

Галина Борисівна

Запорізький національний університет

Завідувач кафедри акторської майстерності

Доктор педагогічних наук

Професор

Поясок

Тамара Борисівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, завідувач кафедри психології, педагогіки та філософії

Доктор педагогічних наук

Професор

Гриньова

Валентина Миколаївна

Харківський національний педагогічний університет

Заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки та психології

Доктор педагогічних наук

Професор

Савченко

Сергій Вікторович

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Завідувач кафедри педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

Поліщук

Юрій Йосипович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Завідувач кафедри соціальної педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

Алфімов

Дмитро Валентинович

Донецький національний університет

Завідувач кафедри управління освітою

Доктор педагогічних наук

Професор 

 

   1132017

ISSN 2222-5501

Архів номерів