Редколегія

ВІДОМОСТІ
ПРО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
СЕРІЯ
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ»

kholod11 Борис Іванович Холод,
Голова редакційної колегії,
Президент ЗВО "Університет імені Альфреда Нобеля

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Головний редактор серії «Педагогіка і психологія»

1

Тарнопольський Олег Борисович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Доктор педагогічних наук

Професор

Заступник головного редактора

2

Волкова Наталія Павлівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри педагогіки та психології

Доктор педагогічних наук

Професор

Члени редколегії

3

Кожушко Світлана Павлівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки

Доктор педагогічних наук

Професор

4

Харченко Сергій Якович

Луганський
національний
університет імені
Тараса Шевченка, м. Старобільськ

Завідувач кафедри соціальної педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

5

Амеліна Світлана Миколаївна

Національний університет біоресурсів
і природо-користування України, м. Київ

Завідувач кафедри іноземної філології та перекладу

Доктор педагогічних наук

Професор

6

Сапожников Станіслав Володимирович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри педагогіки та психології

Доктор педагогічних наук

Професор

7

Сущенко Тетяна Іванівна

Класичний
приватний університет, м. Запоріжжя

Завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи

Доктор педагогічних наук

Професор

8

Самодрин Анатолій
Петрович

Кременчуцький
інститут Університету імені Альфреда Нобеля

Професор кафедриекономіки, маркетингу та соціальної роботи

Доктор педагогічних наук

Доцент

9

 

Кригер Вольфганг

Університет
прикладних наук (Людвігсхафен-на-
Рейні)


Професор педагогіки

Доктор
філософії

Професор

10

Пахомова Тетяна Олександрівна

Запорізький національний
університет

Професор кафедри англійської філології

Доктор педагогічних наук

Професор

11

Ісаєв Ілля Федорович

Національний
дослідний університет (Бєлгородський державний
університет)
(Російська Федерація)

Завідувач кафедри педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

12

Ліонтас Джон Л.

Університет Флориди (США)

Асоційований професор у галузі викладання англійської мови іноземцям

Доктор

 

13

Френдо Еван

Берлін (Німеччина)

Магістр у галузі викладання іноземних мов, неасоційований викладач

Магістр

 

14

Amélia Lopes

Department  of Education Sciences–Faculty of Psychology and Education
Sciences – University
of Porto (Portugal)

Full Professor

PhD  and  in Education Sciences

Full Professor

15

Чорнобровкін Володимир Миколайович

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

Завідувач кафедри психології

Доктор психологічних наук

Професор

16

Швалб Юрій Михайлович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Завідувач кафедри соціальної роботи

Доктор психологічних наук

Професор

17

Лебідь Ольга Валеріївна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Докторант кафедри педагогіки та психології

Доктор психологічних наук

Доцент

Відповідальний секретар

18

Олійник Ірина Вікторівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Викладач кафедри педагогіки та психології

Кандидат педагогічних наук

 

 

 

  1152018

Print ISSN 2522-4115
Online ISSN 2522-9133

Архів номерів