Редколегія

There are no translations available.

Прізвище, ім’я,

по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Головний редактор серії «Педагогіка і психологія»

Тарнопольський

Олег Борисович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Доктор педагогічних наук

Професор

Заступник головного редактора

Волкова

Наталія Павлівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

Члени редколегії

Секрет

Ірина Володимирівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри практичної психології

Доктор педагогічних наук

 

Полторак

Володимир Абрамович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри політології, соціології та гуманітарних наук

Доктор філософських наук

Професор

Харченко

Сергій Якович

Луганський університет імені Тараса Шевченка

Завідувач кафедри соціальної педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

Амеліна

Світлана Миколаївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Завідувач кафедри іноземної філології та перекладу

Доктор педагогічних наук

Професор

Сущенко

Тетяна Іванівна

Класичний приватний університет

Професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи

Доктор педагогічних наук

Професор

Пахомова

Тетяна Олександрівна

Запорізький національний університет

Професор кафедри англійської філології

Доктор педагогічних наук

Професор

Ісаєв

Ілля Федорович

Національний дослідний університет (Білгородський державний університет)

(Россія)

Завідувач кафедри педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

Ліонтас

Джон Л.

Університет Флоріди (США)

Асоційований професор у галузі викладання англійської мови іноземцям

Доктор

 

Френдо Еван

Берлін (Німеччина)

Магістр у галузі викладання іноземних мов, неасоційований викладач

Магістр

 

Чорнобровкін

Володимир Миколайович

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Завідувач кафедри психології

Доктор психологічних наук

Професор

Швалб

Юрій Михайлович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Завідувач кафедри соціальної роботи

Доктор психологічних наук

Професор

Кириченко

Вероніка Василівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Доцент кафедри практичної психології

Кандидат біологічних наук

 

Відповідальний секретар

Манохіна

Ірина Вікторівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки

Кандидат педагогічних наук

 

 

 

   1132017

ISSN 2222-5501

Архів номерів