Правила для авторів

Редколегія наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» запрошує вас до співробітництва у нашому виданні.

Приймаємо статті за напрямами:

 1. Психологія.
 2. Педагогіка.
 3. Методика навчання іноземних мов.

Приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

Редакція приймає до розгляду статті, в яких враховано вимоги ВАК України до наукових статей і дотримано таких умов:

 1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, через 1,5 інтервали, кегль 14, ширина полів: ліве поле – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статей – до 10 с. Стаття має містити код УДК.
 2. Обов’язковими елементами статті є анотації і ключові слова українською, російською та англійською мовами, а також реферат англійською мовою (до 200 слів).
 3. Бажано, щоб стаття аспіранта або здобувача супроводжувалася аргументованим висновком наукового керівника про доцільність публікації.
 4. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.
 5. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання в тексті – у квадратних дужках.
 6. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи і контактні телефони кожного автора.
 7. Для авторів без вченого ступеня та звання також додається рецензія кандидата або доктора наук відповідної спеціальності з завіреним мокрою печаткою підписом.

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Стаття та відомості про автора подаються в електронному вигляді електронною поштою на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Вартість 1 сторінки публікації – 15 грн.

Редколегія залишає за собою право редагувати статті у разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.

Редакцiйна колегiя не здiйснює розсилку збiрника авторам!

 

 

  1132017

ISSN 2222-5501

Архів номерів