Правила для авторів

Редколегія наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» запрошує вас до співробітництва у нашому виданні.

Приймаємо статті за напрямами:

 1. Психологія.
 2. Педагогіка.
 3. Методика навчання іноземних мов.

Приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

Статті, що публікуються, проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».

Процесс рецензування

Щоб гарантувати найбільш об'єктивні рецензії, всі статті «Вісника університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка та психологія» проходять процедуру одностороннього сліпого рецензування, за якої особистість рецензента приховується протягом рецензування. У той же час особистість автора відкрита для рецензента, щоб максимальним чином пов'язати поточну роботу з попередніми дослідженнями.

Редактори та рецензенти мають достатній рівень підзвітності та відповідальності за статті. Редакція вживає усіх необхідних заходів, щоб уникнути конфлікту інтересів між авторами та рецензентами. В результаті рецензування проводиться конструктивно, й автор отримує ретельний відгук, що забезпечує якомога вищу якість публікацій.

Редакція приймає до розгляду статті, в яких враховано вимоги ВАК України до наукових статей і дотримано таких умов:

 1. Стаття має бути роздрукована на одній стороні аркуша, через 1,5 інтервали, кегль 14, ширина полів: ліве поле – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статей – до 10 с. Стаття має містити код УДК.
 2. Обов’язковими елементами статті є анотації і ключові слова українською, російською та англійською мовами, а також реферат англійською мовою (до 200 слів).
 3. Бажано, щоб стаття аспіранта або здобувача супроводжувалася аргументованим висновком наукового керівника про доцільність публікації.
 4. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.
 5. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання в тексті – у квадратних дужках.
 6. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи і контактні телефони кожного автора.
 7. Для авторів без вченого ступеня та звання також додається рецензія кандидата або доктора наук відповідної спеціальності з завіреним мокрою печаткою підписом.

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Стаття та відомості про автора подаються в електронному вигляді електронною поштою на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Плата за публікацію

Вартість публікації для авторів складає 30 грн. На сторінку, у тому числі: плата за подання - 10 грн. За сторінку, плата за обробку - 20 грн на сторінку (2000 символів на сторінку).

Звільнення від оплати за публікацію

У журналі немає обмежень щодо країни походження публікацій. На відміну від цього, для авторів з найменш розвинених країн застосовується знижка на публікацію у розмірі 50%.

Авторські права та дозволи

Журнал дозволяє автору (авторам) зберігати авторські права та зберігати права публікації без обмежень.

Редколегія залишає за собою право редагувати статті у разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.

Редакцiйна колегiя не здiйснює розсилку збiрника авторам!

 

 1152018

Print ISSN 2522-4115
Online ISSN 2522-9133

Архів номерів