БОРИС ХОЛОД
Голова редакційної колегії
Ректор Університету імені Альфреда Нобеля

Шановні колеги, автори та читачі!
Ми хотіли б запросити вас до дослідницького співтовариства Університету імені Альфреда Нобеля!

Серія «Педагогікаі психологія» затверджено у Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України

(наказ від 4.07.2014 р. № 793) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, РИНЦ.

Програмні цілі: висвітлення актуальні питання сучасної педагогіки, психології та 
методики навчання іноземних мов.

Приєднуйтесь до нас!

Засновник і видавець:

Університет імені Альфреда Нобеля

Журнал був заснований в 2010 році

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»

 

 

   1132017

ISSN 2222-5501

Архів номерів