Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Педагогіка і Психологія»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор серії

Scopus Author ID 7801581841

ORCID 0000-0001-8507-0216

Google Scholar

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Заступник головного редактора

Scopus Author ID 57204968168

ORCID 0000-0003-1258-7251

Google Scholar

ВОЛКОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Відповідальний секретар

Scopus Author ID 57220109718

Web of Science ResearcherID AAA-7527-2020

ORCID 0000-0002-1749-1518

Google Scholar

ОЛІЙНИК ІРИНА ВІКТОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент (Університет імені Альфреда Нобеля)

Члени редакційної колегії

Scopus Author ID 57211133370

ORCID 0000-0002-6008-3122

Google Scholar

АМЕЛІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

Scopus Author ID 57211348751

Web of Science ResearcherID E-9205-2019

ORCID 0000-0002-7371-3605

Google Scholar

РЕЗВАН ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Google Scholar

КОЖУШКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

ПАХОМОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Запорізький національний університет)

САМОДРИН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

доктор педагогічних наук (Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля)

Scopus Author ID 57218488121

ORCID 0000-0001-6674-7631

Google Scholar

САПОЖНИКОВ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Scopus Author ID 57214947009

ORCID 0000-0002-0310-6287

Google Scholar

ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ЧОРНОБРОВКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

доктор психологічних наук, професор (Національний університет «Києво-могилянська академія)

ШВАЛБ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

доктор психологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Scopus Author ID 57214945815

Web of Science ResearcherID AAG-3865-2020

ORCID 0000-0001-6861-105X

Google Scholar

ЛЕБІДЬ ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

доктор педагогічних наук, доцент (Університет імені Альфреда Нобеля)

Top