Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology 

ЗМІСТ   

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Волкова Н.П.
Профілактика як один із шляхів запобігання конфліктам у педагогічному колективі   

Грисенко Н.В.
Усвідомлене ставлення до навчання як показник особистісної зрілості студентів   

Дніпрова О.А.
Динаміка мотивації досягнення у студентів-психологів   

Dniprova O., Chernyak N., Gorbachova D.
Degree of empathy and cjmmunicative tolerance of the students studying on humanities and economic specialties   

Лоза О.О.
Перфекціонізм студентської молоді: рівень вираженості та представленість у буденній свідомості   

Тарнопольский О.Б.
Психологическое понятие и составляющие иноязычно-речевой коммуникативной компетентности   

Шаркова С.Ф.
Особливості розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою в полікультурних групах студентів   

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Dniprova O., Zheltyakova J.
Bioelectrographic parameters at diferent psycho-emotional states of the person   

Ermolaeva T., Salikova A.
Fairytale therapy as a means of overcoming children’s fears at school age   

Ermolaeva T., Stepanyk l.
Psychological features of personalities inclined to deviant behavior during sports events   

Kirichenko V., Dorokhina O.
Xenophobia as a phenomenon of the contemporary cociety   

Мілушина М.О., Луценко О.О.
Психологічні особливості прояву співзалежності в поведінці матерів наркозалежних   

Николенко А.Е., Кривошей А.А.
К вопросу об уровне алекситимии у больных с алкогольной зависимостью   

Новицька І.В.
Вплив «темної тріади» особистісних властивостей на формування упередженості у суб’єкта спілкування   

Sekret I., Chernyak N., Hrydasova Y.
The place of the fairy tale in the person’s life script   

Sekret I., Neiburge E.
Psyhological background of miscarriage   

Сурякова М.В. 
Професійна кар’єра спеціалістів з продажу: об’єктивні та суб’єктивні складові   

Шевченко Н.Ф.
Психологічний аналіз явища марновірства   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

Top