Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

Матеріали, які надходять до редакції журналу, надсилаються електронною поштою окремими файлами:

- текст статті з анотацією та ключовими словами українською мовою або мовами країн ЄС;

- реферат (розширена анотація) англійською мовою обсягом 2500-3000 друк. знаків);

- відомості про автора;

- скан-копія бланку-згоди на публікацію, підписаного автором та завіреного за місцем роботи.

Редакція повідомляє автора про отримання статті та її прийняття (або неприйняття) до розгляду.

Усі статті, що надходять до редакції журналу, обов’язково рецензуються. Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які надсилаються з порушенням вимог.

Top