Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор серії

Scopus Author ID 57204968168

ORCID 0000-0003-1258-7251

Google Scholar

ВОЛКОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Заступник головного редактора

Scopus Author ID 57211133873

Web of Science ResearcherID ABD-1117-2021

ORCID 0000-0002-0609-5894

Google Scholar

ЛАВРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Відповідальний секретар

Scopus Author ID 57220109718

Web of Science ResearcherID AAA-7527-2020

ORCID 0000-0002-1749-1518

Google Scholar

ОЛІЙНИК ІРИНА ВІКТОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент (Університет імені Альфреда Нобеля)

Технічний секретар

 

Google Scholar

МЕДИНСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

старший викладач (Університет імені Альфреда Нобеля)

Члени редакційної колегії

Scopus Author ID 57211133370

ORCID 0000-0002-6008-3122

Google Scholar

АМЕЛІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

Scopus Author ID 57211348751

Web of Science ResearcherID E-9205-2019

ORCID 0000-0002-7371-3605

Google Scholar

РЕЗВАН ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Google Scholar

ORCID 0000-0002-6383-5182

КОЖУШКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Scopus Author ID 57214945815

Web of Science ResearcherID AAG-3865-2020

ORCID 0000-0001-6861-105X

Google Scholar

ЛЕБІДЬ ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

ORCID 0000-0002-4660-9925

ПАХОМОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Запорізький національний університет)

Scopus Author ID 57218488121

ORCID 0000-0001-6674-7631

Google Scholar

САПОЖНИКОВ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Scopus Author ID 56375008500

ORCID 0000-0003-0789-0272

Google Scholar

СЕМЕРІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Криворізький державний педагогічний університет)

Web of Science ResearcherID ABC-9726-2020

ORCID 0000-0003-1879-9159

Google Scholar

ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

доктор педагогічних наук, доцент, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Web of Science ResearcherID AAY-3367-2020

ORCID 0000-0001-8992-7889

Google Scholar

БУТЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ORCID 0000-0001-5725-5248

ЧОРНОБРОВКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

доктор психологічних наук, професор (Національний університет «Києво-могилянська академія)

ORCID 0000-0001-9110-3651

ШВАЛБ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

доктор психологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Top