Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Педагогіка і Психологія»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор серії

Scopus Author ID 57204968168

ORCID 0000-0003-1258-7251

Google Scholar

ВОЛКОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Заступник головного редактора

Scopus Author ID 57211133873

Web of Science ResearcherID ABD-1117-2021

ORCID 0000-0002-0609-5894

Google Scholar

ЛАВРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Відповідальний секретар

Scopus Author ID 57220109718

Web of Science ResearcherID AAA-7527-2020

ORCID 0000-0002-1749-1518

Google Scholar

ОЛІЙНИК ІРИНА ВІКТОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент (Університет імені Альфреда Нобеля)

Члени редакційної колегії

Scopus Author ID 57211133370

ORCID 0000-0002-6008-3122

Google Scholar

АМЕЛІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України

Scopus Author ID 57211348751

Web of Science ResearcherID E-9205-2019

ORCID 0000-0002-7371-3605

Google Scholar

РЕЗВАН ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Google Scholar

ORCID 0000-0002-6383-5182

КОЖУШКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Scopus Author ID 57214945815

Web of Science ResearcherID AAG-3865-2020

ORCID 0000-0001-6861-105X

Google Scholar

ЛЕБІДЬ ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

ORCID 0000-0002-4660-9925

ПАХОМОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Запорізький національний університет)

Scopus Author ID 57292945700

ORCID 0000-0002-6399-3893

САМОДРИН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

доктор педагогічних наук (Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля)

Scopus Author ID 57218488121

ORCID 0000-0001-6674-7631

Google Scholar

САПОЖНИКОВ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Scopus Author ID 56375008500

ORCID 0000-0003-0789-0272

Google Scholar

СЕМЕРІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Криворізький державний педагогічний університет)

Web of Science ResearcherID ABC-9726-2020

ORCID 0000-0003-1879-9159

Google Scholar

ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

доктор педагогічних наук, доцент, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Scopus Author ID 57214947009

ORCID 0000-0002-0310-6287

Google Scholar

ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ORCID 0000-0001-5725-5248

ЧОРНОБРОВКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

доктор психологічних наук, професор (Національний університет «Києво-могилянська академія)

ORCID 0000-0001-9110-3651

ШВАЛБ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

доктор психологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Top