Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Педагогіка і Психологія»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор серії

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Заступник головного редактора

ВОЛКОВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

Відповідальний секретар

ОЛІЙНИК ІРИНА ВІКТОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент (Університет імені Альфреда Нобеля)

Члени редакційної колегії

АМЕЛІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доктор педагогічних наук, професор (Національний університет біоресурсів та природокористування України)

РЕЗВАН ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна)

КОЖУШКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

ПАХОМОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор педагогічних наук, професор (Запорізький національний університет)

САМОДРИН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

доктор педагогічних наук (Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля)

САПОЖНИКОВ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля)

ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

ЧОРНОБРОВКІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

доктор психологічних наук, професор (Національний університет «Києво-могилянська академія)

ШВАЛБ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

доктор психологічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

ЛЕБІДЬ ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

доктор педагогічних наук, доцент (Університет імені Альфреда Нобеля)

Top