Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology 

ЗМІСТ   

ПЕДАГОГІКА

Волкова Н.П.
Підготовка майбутніх учителів до здійснення професійно спрямованої комп’ютерної комунікації   

Гришак С.М.
Міжнародні стратегії просування рівності жінок і чоловіків як фактор розвитку гендерної політики в галузі освіти на пострадянському просторі   

Ніколенко Л.М.
Поняття позааудиторної діяльності у соціально-педагогічному аспекті   

Трубнікова Ю.О.
Застосування комунікативної методики як однієї з найефективніших методик при викладанні української мови іноземним студентам на підготовчому відділенні   

Тюріна В.О.
Педагогічна технологія як фактор впливу на формування у слухачів магістратури готовності до майбутньої педагогічної діяльності   

Ху Жунсі
Соціокультурні особливості адаптації китайських студентів до навчання в університетах України   

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Гальченко О.Ю.
Психологічні передумови формування англомовної компетентності студентів коледжів   

Онипко O.І.
Мета і зміст навчання студентів поліграфічних спеціальностей англійського професійно орієнтованого усного мовлення   

Павловська Ю.В.
Психологічні передумови індивідуалізації навчання англійської мови майбутніх аналітиків систем   

Пахомова Т.О., Сенченко Я.С.
Формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів в умовах лінгвосоціокультурного підходу   

Тарнопольский О.Б., Корнева З.М.
Формулировка цели обучения английскому языку на I курсе экономических и технических вузов в условиях интеграции преподавания языка и специальности   

ПСИХОЛОГІЯ

Кириченко В.В., Дорохина А.Е.
Представления современной молодежи о свободе   

Мілушина М.О.
Основні дефініції дослідження осіб з обмеженими фізичними можливостями   

Ніколенко А.Є.
Індивідуально-типологічні особливості особистості хворих на ревматоїдний артрит   

Сурякова М.В., Єрмолаєва Т.В.
Самоорганізація особистості у вільний час   

Шевченко Н.Ф.
Дослідження професійної спрямованості майбутніх психологів   

 

Реферати   

Top