Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Антипова Г.А.
Гражданское образование как один из способов развития гражданина демократического общества   

Васильєва С.О.
Аналіз розвитку професійного статусу вчителів навчальних закладів ХVІІІ – ХІХ ст   

Мілушина М.О.
Вищий навчальний заклад як специфічна форма комунікативного простору   

Шпак В.П.
Трансверсальний підхід у системі конкретно-наукової методології соціально-педагогічних досліджень   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Кримчак Л.Ю.
Психолого-педагогічний супровід як вид діяльності соціального педагога з адаптації учнів-сиріт до навчання   

Ліфарєва Н.В.
Вторинна соціалізація людей похилого віку як соціально-педагогічна проблема   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Іонова О.М., Сінопальнікова Н.М.
Теоретичні питання підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу початкової школи   

Наход С.А.
Щодо питання визначення основних протиріч у професійній підготовці психологів у вищих навчальних закладах   

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Бессчетнова О.В., Фокин И.В., Шацков П.А.
Особенности применения методов сказкотерапии в социальной работе   

Токарєва А.В.
Підготовка студентів до міжкультурної комунікації в контексті формування фахівців–медіаторів культур   

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Goodman B.A.
English in a Ukrainian university: a lingua franca, not a lingua Frankenstein   

Kamenskaya I.B., Kamensky A.I.
Аssessment criteria of future philologists’ lingua-stylistic competence   

Михлик М.М., Михлик О.А.
О некоторых аспектах влияния развития информационных технологий на подготовку переводчика в сфере профессиональной коммуникации   

М’ясоїд Г.І.
Робота з автентичним ненавчальним відеофільмом на занятті з ділової іноземної мови   

Nadežda Stojković, Slađana Živković, Nataša Bakić-Mirić
Academic Presentations in English for Specific Purposes   

Тарнопольский О.Б.
Розвиток професійно спрямованих вмінь говоріння, читання, аудіювання та письма у студентів немовних вищих навчальних закладів за допомогою проектної роботи з використанням ресурсів Інтернету   

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Вознюк А.В.
Особливості розвитку мотиваційного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками   

Ткаченко Н.В.
Класифікація методологічних умов подолання педагогічної занедбаності у початковій школі   

Дніпрова О.А.
Динаміка мотивації досягнення у навчанні студентів-психологів   

 

РЕФЕРАТИ   

Top