Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ   

ПЕДАГОГІКА

Бикова В.О.
Компонентно-структурний аналіз феномена «конкурентоспроможність фахівця»   

Волкова Н.П.
Моделювання майбутньої фахової діяльності випускників у навчальному процесі вищої школи   

Грицюк О.С.
Інтегровані заняття у математичній підготовці майбутніх інженерів   

Певна С.Є.
Суб’єктна позиція як основа професійного становлення студента   

Тимченко-Міхайліді Н.С., Пугач В.Б.
Інтерактивні технології як засіб підготовки майбутніх митників до взаємодії у професійній діяльності   

Токарєва А.В.
До питання розвитку медіаграмотності студентів українських вишів   

Крамаренко Т.В.
Компонентно-структурний аналіз феномена «культура професійного діалогу» майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності   

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Davydenko J.E.
Strategies to use TICE-technologies in second foreign language classes   

Kabanova M.R., Kozhushko S.P., Bradbеer P.
The communicative method and simulations in teaching English to law students   

Kornieva Z.M.
Practical experiential methodology of content-based teaching English to university students majoring in economics and technology   

Михлик О.А.
Коммуникативная направленность осознанных умений работы с тематическим текстом (в неязыковом ВУЗЕ)   

Ножовнік О.М.
Концепція та структура підручника з англійської мови професійного спрямування для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «міжнародна економіка»   

Pavlovska Y.V.
Modern approaches to the organization of English corretion courses in the multilevel groups in the first year of study   

Сліпченко Л.Б.
Принципи навчання ділової телефонної комунікації англійською мовою майбутніх економістів   

ПСИХОЛОГІЯ

Блискун О.О.
Розробка моделі системної репрезентації молоддю мережі Інтернет на основі теорії поля К. Левіна   

Ілларіонова О.П.
Феномен уявного друга в психічному розвитку дитини   

Капінус Т.І.
Відмінності уваги хлопчиків та дівчаток молодшого шкільного віку   

Kyrychenko V.V.
Personnel management in the conditions of organizational changes: the environmental approach   

Пальм Г.А.
Психічні стани в умовах конкуренції   

Сурякова М.В.
Особистісні особливості старшокласників та їхні стратегії поведінки в конфлікті   

Федоренко Л.О.
Психосоціальні показники якості життя пацієнтів із псоріазом   

Top