Alfred Nobel University Journal of Pedagogy and Psychology                 

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Vilkhovchenko N.
Using TED Talks in teaching English for specific purposes at university level. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-1

Volkova N., Oliinyk I., Karpova M.
Strategic competence as a guarantee of professional activity of a modern IT specialist. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-2

Зінукова Н.В., Коробейнікова Т.І., Переворська О.І.
Особливості підготовки вчителів та викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти США. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-3

Козинець І.І., Трофимова О.П.
Ефективність пояснювально-ілюстративного методу під час викладання дисципліни «Термодинаміка» за навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-4

Корольова Л.В.
Використання методики прогнозування для визначення основних тенденцій розвитку систем професійної підготовки викладачів іноземних мов у Румунії та Україні. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-5

Лаврентьєва О.О., Крупський О.П.
Методика підготовки майбутніх ІТ-фахівців до стратегічної та тактичної діяльності в бізнес-організаціях. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-6

Лебідь О.В., Грицкевич П.С.
Зміст конотативних навичок професійного спілкування майбутніх психологів. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-7

Личова Т.Ю.
Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів з агроінженерії у професійній підготовці. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-8

Півень Я.В.
Зміст і структура самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з економіки: категоріально-дефініційний аналіз. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-9

Сапожников С.В., Бикова В.О.
Педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-10

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Демків А.М.
Професійно-педагогічна компетентність викладачів навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту: структура і зміст. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-11

Добровольська Р.О.
Впровадження музичної терапії у зміст сучасної університетської освіти в Україні. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-12

Забіяка І.М.
Тенденції та основні шляхи оновлення європейської освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-13

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Гаркуша І.В., Дубінський С.В.
Особливості життєвої перспективи вимушених переселенців під час озброєного конфлікту в Україні. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-14

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Вошколуп Г.Ю.
Психологічні умови адаптації студентів до навчання у закордонних ЗВО. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-15

Чеканюк К.О.
Сторітелінг як технологія професійного розвитку вчителів біології. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-16

Юдіна А.В., Ошерова І.П.
Специфіка взаємозв’язків тривожності та прояву агресивності в українських жінок в умовах війни. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-17

Shuba L., Shuba V., Shuba V.
The impact of health-improving technology on elementary school children. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-18

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Samira Huseyn qizi Abasova
ICT techniques in higher education: Azerbaijan experience in pandemic. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-19

Блинова Н.М., Кирилова О.В., Долженко М.В.
Дидактичний потенціал мобільних застосунків для вивчення англійської мови як іноземної. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-20

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ

Кожушко С.П., Бойко Л.Г.
Компетентнісний підхід у підготовці фахівців туристичної сфери до роботи в умовах кризових станів. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-21 

Томашевська І.П.
Моделювання управління мотивацією професійної діяльності педагогів закладу дошкільної освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-22 

Прилепа І.М.
Педагогічні умови формування кросдисциплінарної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання. DOI: 10.32342/2522-4115-2023-1-25-23  

Top